onsdag 5. februar 2014

Innovator summit

Det er tradisjon for at det holdes en egen dag for utviklere før selve Rootstech. Tidligere har den vært kalt Developer day, men i år var den døpt om til Innovator Summit. Vanligvis er slektsforskere opptatt av å se bakover mens hensikten med denne dagen er å se framover. Derfor er dagen fullspekket med foredrag om utviklingstendenser og hvordan man tenker seg slektsforskningen i framtida.

Det hele startet med en felles samling hvor dagens hovedtaler Chris Dancy holdt et tankevekkende innlegg om vårt digitale ettermæle, eller som han sa: biologisk død er enkelt, digital død er meget vanskelig. Selv kaller han seg for "the Most Quantified Man", han er omgitt av en masse registreringssystemer som kontinuerlig registrerer hvordan han har det og hvordan ting er rundt seg. Han gav mange eksempler på hvordan ting blir registrert og tatt vare på også etter at vi er død. Han nevnte også ting som at det finnes firma som tilbyr seg å legge ut innlegg på Facebook etter din død og som gir inntrykk av at det er du selv som skriver. Dette skjer da med basis i en studie av hva og hvordan du tidligere har lagt ut innlegg.

Neste foredrag som vi deltok på, hadde som tittel: A new tool for recording, analyzing, and displaying genetic reletionships from y-DNA, mtDNA and Autosomal DNA. Foredragsholder Capers McDonald som er ingeniør og som har drevet med slektsforskning i mange år. Den han hadde å fortelle var at han hadde kommet til en ny måte å identifisere personer i slektsdatabaser. Han ville ha et system som tok vare på både generasjonsbegrepet og linjene. Han mente at dagens anetavlenummerering ikke var godt nok.

Han bygde på et system bestående av to eller tre elementer. Personen i utgangspunktet vil ha benevnelsen 1.0, mens foreldrene ville få 1.1 og 1.2, neste generasjon 2.1, 2.2, 2.3 og 2.4. Systemet er forsåvidt ok, men foredragets tittel hadde nok stilt noen forventninger om et annet innhold.

Til neste sesjon delte vi oss på to forskjellige foredrag. Jeg gikk for å høre nærmere om et API som er laget av Family Search og som gjør det mulig for eksterne programmer å foreta spørringer mot den store databasen til Family Search. For mitt vedkommende kunne jo det tenke seg som en mulighet for en kobling fra Trondheimsbasen slik at man ved å trykke en tast fikk søkt etter den personen man hadde funnet. Innholdet ble forøvrig litt vel teknisk, men det skapte en del tanker om muligheter.

Dette med API'er var det flere foredrag som omhandlet og det er tydelig at flere av de ledende dataleverandørene innen slektsforskning tenker i denne retning. Vårt eget Digitalarkiv har jo også utviklet et API mot deres database.

Anne deltok på et foredrag om "What will your grandchildren wish you had tweeted to the ?" Foredragsholderen Cydni Tetro framhevet viktigheten av å ta vare på alle de små tingene i hverdagen og hun hadde i en periode fått familien skulle dokumentere det meste ved hjelp av bilder, video, tekst og lyd og at dette ble samlet på et sted på internett hvor det ble tatt vare på for fremtiden.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar