søndag 23. februar 2014

Familiers historie - tapt om tre generasjoner

Hovedtema for årets RootsTech konferanse har vært: Alle familier har sin historie, hva er din?

Dette temaet gikk igjen i de fleste innledningsforedrag og i mange av de andre foredragene. Også mange av de utstillinger som var i den store Expo-hallen hadde dette som et vesentlig tema. Vi ble på forskjellige måter minnet på at vi må ta vare på vår families historie før den forsvinner. A family’s oral story get lost in three generations. Dette var en av hovedpunktene i Judy Russell's innledningsforedrag på Rootstech.

Foto Ann-Carin Bøyesen

Dette er en veldig viktig del av slektsforskningens mangslungne aktiviteter. De skriftlige kildene som finnes i arkivene og avskrevet i forskjellige databaser, vil vare i veldig lang tid. Men historiene som de forskjellige familiemedlemmene sitter inne med forsvinner når de går bort.

Et annet aspekt av dette og som var mye i fokus, er at vi bør legge inn våre familietrær i de store databasene slik at vi kan dele dem med andre og andre kan dele med oss. Alle de store databaseleverandørene Family Search, Ancestry og My Heritage har dette som et vesentlig del av sitt tilbud. De tilbyr alle søk i historiske data, men også søk i familietrær som andre slektsforskere har lagt inn.


Disse familietrærne kan være nyttige hjelpemidler for å finne slektninger. Nå er nok en overveiende del av de som legger inn sine familietrær fortsett amerikanere. Men det er en økende mengde med andre som også gjør det samme og når flere og flere søker, er mulighetene for at det oppdages sammenfallende slektsforbindelser og dermed mulighet til å oppdage nye slektninger.

Dette er kanskje noe flere av oss bør vurdere, ihvertfall prøve med en del av slekta.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar